Etterkontroll

Etter den første undersøkelsen vi foretar avgjøres det om du kan prøve kontaktlinser. Du blir så informert om hva du kan forvente deg som kontaktlinsebruker og i hvilke situasjoner kontaktlinsene ikke vil være like godt egnet, som for eksempel på en støvete arbeidsplass.

Ved denne konsultasjonen er det vanlig å la deg teste linsene i en til to uker for så å kontrollere hvordan linsene fungerer og om du er fornøyd. Dersom det ikke svarte til forventingene tester vi gjerne ut en annen type linse hvis optikeren mener det er forsvarlig, og kontrollerer disse igjen. Dersom du fremdeles ikke er fornøyd har du mulighet til å velge å ikke kjøpe linser, og avslutte bruken. Du betaler for dette kun nytilpassingshonoraret, og ikke for testlinsene.

Oppdager man at øynene er unormalt røde, eller føler ubehag ved linsebruk skal linsene taes av og man bør ta kontakt med våre offentlige godkjente optikere med kontaktlinsekompetanse for kontroll.

Ved fortsatt bruk av linser er det vanlig at vi kaller deg inn en gang i året for en kontroll. Da undersøkes din synsstatus med linser, styrke på linser optimaliseres og vi passer på at øynene dine fungerer bra med kontaktlinser. Det er meget viktig å følge optikerens råd ved disse kontrollene. Kontaktlinsekomplikasjoner som oppstår er som regel forårsaket av uvettig eller feil bruk av linsene. Kontrollene er til for å i størst mulig grad minimalisere problem som kan oppstå ved bruk av kontaktlinser. Vi tenker først og fremst på DIN øyehelse!

Bestill time til synsundersøkelse

Med jevne mellomrom bør en undersøke synet. En øyeundersøkelse blir utført av offentlig godkjent optiker. Undersøkelsen tar omtrent 40 minutter.