Hva innebærer en synsundersøkelse?

Med jevne mellomrom bør en undersøke synet. Når en er over 60 år anbefaler Norges Blindeforbund undersøkelse annet hvert år for å oppdage eventuelle øyesykdommer i et tidlig stadium.

En øyeundersøkelse blir utført av offentlig godkjent optiker. Det tar omtrent 40 minutter og den optimale brillestyrken til både avstand og lesing blir funnet. Øynene våre handler om mer enn hvor små bokstaver vi klarer å lese, og i løpet av undersøkelsen kontrolleres flere deler av øyehelsen.

  • Eventuelle avvik i øyemuskulaturen blir avdekket.
  • Sidesynet blir evaluert, alle over 40 år testes med en spesiell synsfeltmaskin.
  • Trykket i øynene blir målt på alle pasienter over 40 år.
  • Øyets medier og netthinne blir undersøkt. Netthinnen kan også fotograferes (fundusfoto). Dette er et nyttig verktøy for blandt annet å lettere kunne sammenligne den sentrale netthinne fra en undersøkelse til neste.

Alt dette gjøres for å avdekke tegn på øyesykdommer, som grå stær eller grønn stær. Ved sammenligning av med tidligere funn og normalverdier, avdekkes eventuelle avvik eller endringer. Pasienten blir da anbefalt medisinsk undersøkelse.

Interessert i kontaktlinser?

Flere og flere ønsker å teste kontaktlinser, et fint alternativ til briller. Dagens kontaktlinser finnes i et vidt spenn av styrker, dermed kan veldig mange bruke dem. En vet ikke om en liker det før en har prøvd. 

Hvis en aldri har brukt kontaktlinser før, må en på nytilpassing. Da sjekkes øynene som ved en synsundersøkelse, i tillegg til at en lektvegger en del tester som har med kontaklinser å gjøre. Dette for å lettere finne ut hvilken linsetype som kan passe best. Det blir så satt på kontaklinser som prøves ut i ca en halv time, før optiker ser at linsen sitter riktig. Ser alt greit ut, lærer en å håndtere linsen. Det hele tar i underkant av to timer.

Bestill time til synsundersøkelse

Med jevne mellomrom bør en undersøke synet. En øyeundersøkelse blir utført av offentlig godkjent optiker. Undersøkelsen tar omtrent 40 minutter.